Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ocena 0/5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa", który jest finansowany w całości  z Funduszu Solidarnościowego. 

  godlo 

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Dzięki programowi opiekunowie dysponować będą czasem , który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program będzie realizowany w następujących formach:

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, który uzyska pozytywną opinię gminy.
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:

  1. limit 184 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

Wartość przyznanej dotacji finansowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zadania wyniosła 180 172,80 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, 58-400 Kamienna Góra , Aleja Wojska Polskiego 10 B osobiście lub pod numerem telefonu 75 610 62 53

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności