Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Ocena 0/5

Zaproszenie do składania ofert

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera w miejscu zamieszkania. 

1. Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

w szpitalu psychiatrycznym;
w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
w placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
w ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
w zakładzie rehabilitacji;
w innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w punkcie 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
kształtowania nawyków celowej aktywności;
prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Miejsce świadczenia usług: Teren Gminy Kamienna Góra

Termin: od dnia 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z możliwością przedłużenia umowy na 2024 r. 

6. Planowany miesięczny zakres usług u  dziecka będzie wynosił do 20 godzin zajęć, które będą zawierały zajęcia z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki, terapii zajęciowej w tym integracji sensorycznej oraz wymagania określone w/w Rozporządzeniem oraz zaświadczeniem, lekarskim.

7. Usługi będą świadczone w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i opiekuna prawnego dziecka.

8. Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto za 1 godzinę podanej przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów. W cenę 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia terapii. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego

9. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

10. Rozliczenia za wykonane usługi z wybranym Wykonawcą będą następować w okresach miesięcznych - po przedłożeniu przez Wykonawcę, do 5-go dnia po zakończeniu danego miesiąca, rachunku lub faktury wraz z „Kartą czasu pracy" podpisaną przez Wykonawcę i odbiorcę usługi - rodzica dziecka.

11. Należność za wykonanie usługi obliczana będzie jako iloczyn ilości godzin usług faktycznie wykonanych w danym miesiącu i ceny jednostkowej za jedną godzinę świadczenia usług.

Termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty wpływu dokumentów do Zamawiającego.

10. Zainteresowane osoby, proszone są o złożenie oferty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze ul. Aleja Wojska Polskiego 10B, do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 1500. Ofertę można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do OPS).

Do składanej oferty należy załączyć:

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy,

- oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Po wybraniu przez Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą i ustali termin spotkania w celu podpisania umowy.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie w godzinach 7:00 - 15:00:

Specjalista Pracy Socjalnej – Helena Szafraniec  756106203, 

p.o. Kierownika GOPS 756106254 – Agnieszka Maguda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz - oferta.pdf
Format: pdf, 69.58 kB
formularz ofertowy.pdf
Format: pdf, 27.35 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.