Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Przeciw przemocy

Zespół Interdyscyplinarny

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), § 1 ust. 3 Uchwały Nr  LVI/368/23 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Wójt Gminy kamienne Góra powołuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Kamienna Góra

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:
1) Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
   b)    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA):
3) Policji:
a)    Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
4) Oświaty:
a)    Szkoła Podstawowa w Szarocinie im. Zesłańców Sybiru
   b)    Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
   c)    Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie
   d)    Szkoła Podstawowa w Krzeszowie
   e)     Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze
5) Ochrony zdrowia:
a)    NZOZ w Leszczyńcu:
6) Organizacji pozarządowych:
               a)    Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich
        7)   Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze
8)   Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokal nym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

 (więcej informacji: USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej) 
 
Obsługę pracy Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze,  al. Wojska Polskiego 10 B, e-mail: gops@gminakg.pl. 

KONTAKT:
Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego tel: 75 6106258
Zastępca przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego tel: 75 6106203

 

Pliki do pobrania:

Uchwała
Format: pdf, 208.94 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.