Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach do których posiadają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gosp­odarstwie wieloosobowym.

 • Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na nor­matywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami ponie­sionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
  15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
  12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
  10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

 • Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospo­darstwa domowego nie może przekraczać:
  35 m2 – dla l osoby,
  40 m2 – dla 2 osób,
  45 m2 – dla 3 osób,
  55 m2 – dla 4 osób,
  65 m2 – dla 5 osób,
  70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.
  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym za­mieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepeł­nosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%, albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 mie­sięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Przed wydaniem decyzji administracyjnej, organ rozpatrujący wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego może zlecić upoważnionemu pracownikowi socjalnemu przeprowa­dzenie wywiadu środowiskowego.

 • Podczas wywiadu środowiskowego pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym dotyczącego w szczególności posiadania ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pie­niężnych. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych są zawarte w:

 • Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 poz. 180 z późn. zm.);

 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków miesz­kaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817);

 • Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwie­tnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwes­tionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 589).

Sprawy z dotyczące dodatku mieszkaniowego prowadzi:
Agnieszka Maguda (tel. 75 610 62 54; pok. 105).

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.